Česky English

HUDBA A IMAGINACE JAKO PROSTŘEDNÍCI PSYCHODYNAMICKÝCH PROCESŮ A TERAPEUTICKÉ ZMĚNY V PREVENTIVNÍ MUZIKOTERAPII

Dr. Alice Pehk

Muzikoterapeutické centrum, Tallinn

Estonská hudební a divadelní akademie

            Většina lidí se během života setká s emočními obtížemi, zhoršenou náladou, konflikty ve vztazích, problémy s rozhodováním a dalšími běžnými náročnými situacemi. Mnoho z nich zvládne tyto překážky a vyřeší je samostatně, jiní ale potřebují vnější podporu, aby si s těmito problémy dokázali poradit. Preventivní psychodynamická muzikoterapie pomáhá takové obtíže účinně řešit se zaměřením na osobní rozvoj, růst sebevědomí, emoční růst, zvládnutí stresu, posílení obranných mechanismů, hledání možností řešení nevědomých konfliktů atd. Psychodynamický přístup se zaměřuje na rané zážitky, které mohou být příčinou vzniku určitých iracionálních nebo neproduktivních postojů a vzorců chování v současném životě klienta a neustále „přiživují“ jeho problematické zkušenosti.

Alice Pehk, PhD, muzikoterapeutka, terapeutka BMGIM, supervizorka, lektorka a koučka, působí na poli muzikoterapie již více než 25 let a je jedním z průkopníků muzikoterapie v Estonsku. Vede vzdělávací programy muzikoterapie na Estonské hudební a divadelní akademii a je lektorkou oborů hudba a marketing a zvukový design na Tallinnské univerzitě. Pomáhala založit a vede Muzikoterapeutické centrum v Tallinnu. Ve své muzikoterapeutické praxi vychází z psychodynamického přístupu včetně Bonny Method of Guided Imagery and Music (metody vedené imaginace a hudby Helen Bonnyové). Působí také jako školitelka a koučka v organizacích a institucích, kde poskytuje týmový trénink v kreativních technikách a v technikách sebeřízení. Je autorkou vědeckých a populárních publikací o muzikoterapii, terapii BMGIM a vlivu hudby v Estonsku i v zahraničí. Napsala také monografii o muzikoterapii.

V letech 1995-1999 a 2013-2015 byla prezidentkou Estonské muzikoterapeutické společnosti. Od r. 1995 zastupuje Estonsko v Evropské konfederaci muzikoterapie (EMTC) a od r. 2013 je členkou výboru EMTC.

            Bonny Method of Guided Imagery and Music (BMGIM – Metoda vedené imaginace a hudby Helen Bonnyové) je mezinárodně uznávanou, široce užívanou metodou receptivní hudební psychoterapie a osvědčila se jako účinný nástroj objasnění a interpretace potlačených vnitřních prožitků umožňující uvolnění a vyjádření pocitů s nimi souvisejících a prožití ozdravného emočního procesu, díky kterému lze integrovat důležité vhledy a ozdravné prožitky do sebe sama a současných vztahů (Bruscia, 2002). Tato prezentace představí využití BMGIM v preventivní psychodynamické muzikoterapii včetně kazuistiky z terapeutické práce s imaginací v psychodynamickém procesu, který vede k terapeutické změně.

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz