Česky English

Andrea Hanzlová - Arteterapie - Panelová diskuse

Andrea Hanzlová absolvovala výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii se spec. zaměřením na využití arteterapie, základní a  supervizní část psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze.

Dříve pracovala s dětmi i dospělými v organizacích (např. Ateliér Psychiatrické léčebny Šternberk, Ateliér Baobab, Charita Olomouc), od roku 2009 provozuje samostatnou praxi, spolupracuje s různými organizacemi. Ráda propojuje výtvarnou expresi s vnímáním těla, pohybu, emocí, myšlenek a obrazů. Nyní pracuje na magisterské práci „Supervizní práce s výtvarnou expresí“. Nyní je členkou Výboru ČAA.

Je členkou České arteterapeutické společnosti, Českého institutu Biosyntézy. www.andreahanzlova.com

Andrea Hanzlová completed 5 years’ training in psycho-dynamic psychotherapy with special focus on art therapy, 5 years’ Body orientated Biosynthesis training.

First, she worked with adults and children in organisations (special needs school, Art studio psychiatric clinic art studio in Šternberk, art studio o. s. Baobab). Since 2009, she has run her own private practice, cooperating with different groups. She is also currently working on a Master’s thesis, “Supervision with Visual Expression“. Currently, she is  a member of the Czech Art Therapy Association committee.

Member of the Czech Art Therapists Association, Member of the Institute of Biosynthesis, www.andreahanzlova.com

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz