Česky English
O asociacích

Asociace dramaterapeutů České Republiky

Dramaterapii lze definovat jako psychoterapeutický přístup využívající divadelních prostředků pro nalezení příznivé rovnováhy v oblasti duševní a tělesné nebo ve vztazích či se záměrem osobního rozvoje.

Těžištěm dramaterapie je proces spojený s prožitky tvorby založené na metafoře, fantazii, projekci, interakcích a skupinové dynamice, prostřednictvím něhož dochází k propojení rovin emocionální, racionální, smyslové a somatické. Tím se řadí mezi tzv. expresivní terapie.

Dramaterapie se nezaměřuje pouze na řešení konkrétního problému, ale snaží se nepřímo prostřednictvím hry, příběhu, role nebo situace rozšiřovat náhled na situaci vlastní a nalézat řešení problémové oblasti či přispět k odžití traumatu.

Vize a poslání ADCR

Vize

  • Zkvalitňování života jednotlivců a skupin bez rozdílu.
  • Profesionalizace, rozvoj a propagace dramaterapie.
  • Uznání a registrace profese Dramaterapeut – Dramaterapeutka

Poslání

  • Naším posláním je sdružovat dramaterapeuty a podporovat jejich vzdělávání, osobní i odborný růst za účelem zkvalitnění služeb klientům. Usilujeme o další rozvoj a propagaci DT jako oboru s širokým využitím, jedinečným potenciálem a možností pomáhat. 

Jak se stát členem?

Dále sledujte odkaz www.adcr.cz

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz