Česky English
O asociacích

Muzikoterapeutická asociace ČR

Music Therapy Association of the Czech Republic – CZMTA

Muzikoterapeutická asociace České republiky - dříve Česká muzikoterapeutická asociace (Czech Music Therapy Association – CZMTA) byla založena v roce 2008 praktikujícími muzikoterapeuty z řad lékařů, psychologů, psychoterapeutů, speciálních pedagogů a hudebníků s dlouholetou praxí v oblasti muzikoterapie.

Konkrétně u zrodu asociace stáli:

 • Markéta Gerlichová
 • Katarína Grochalová
 • Eva Káčerková
 • Jiří Kantor
 • Josef Krček
 • Matěj Lipský
 • Marcela Litovová
 • Jitka Pejřimovská
 • Tomáš Procházka
 • Jana Procházková
 • Zdeněk Šimanovský
 • Lenka Šramlová
 • Jana Weber

První významný krok, kterým se CZMTA uvedla do povědomí odborné i širší veřejnosti bylo uspořádání Mezinárodní muzikoterapeutické konference (Music Therapy –Experience with Music). Konference se uskutečnila v květnu 2008 za účasti předních českých muzikoterapeutů a zahraničních hostů, mezi něž patřili: Dr. Clive Robbins (zakladatel Kreativní muzikoterapie) a Prof. Wolfgang Mastnak. Následně došlo ke spolupráci s Nordoff and Robbins centry ve Velké Británii a v USA.

V roce 2009 se CZMTA stala součástí Světové federace muzikoterapie (World Federation of Music Therapy, WFMT) a realizovala výzkumy na poli pedagogickém (aplikace principů muzikoterapie v rámci vzdělávání hudebníků – Weber) a vývojově psychologickém (Podpůrná vývojová muzikoterapie – Lipský).

Nedílnou součástí bylo i publikování mnoha odborných článků a především vydání dvou autorských knih:

 • Kantor, J.; Lipský, M.; Weber, J. a kol.(2009): Základy muzikoterapie. Grada. Praha.
 • Krček, J. (2009): Musica Humana – úvod do Anthropozofické muzikoterapie. Fabula. Hranice.

Na základě přání Blanky Kolínové, zakladatelky České asociace muzikoterapie a dramaterapie (ČAMAD) došlo k integraci obou asociací (CZMTA a ČAMAD) v jednu. ČAMAD byl členem Evropské muzikoterapeutické konfederace (European Music Therapy Confederation, EMTC) a v říjnu 2007 uspořádal Mezinárodní konferenci (Setkávání muzikoterapie a dramaterapie), kde se kromě tuzemských odborníků představili i zahraniční, jako např. Prof. Joseph Jacob Moreno či Dr. Jaroslava Zeleiová.

V roce 2010 byla zvolena za Českou republiku jednatelka (Mgr., Mgr. Markéta Gerlichová) do Evropské muzikoterapeutické konfederace. A byla realizována konference Space For Art Therapies ve spolupráci se spřízněnými ČAA, ADCR a TANTER. Hlavním řečníkem za muzikoterapii byl předseda Japonské muzikoterapeutické asociace Tsutomu Masuko.

V současné době tvoří CZMTA více jak 100 členů. Bližší informace o asociaci naleznete na www.musictherapy.cz

Muzikoterapie je terapeutický přístup z oblasti tzv. expresivních terapií. Expresivní znamená, že tyto terapie pracují s výrazovými uměleckými prostředky, které mohou být svojí povahou hudební, dramatické, literární, výtvarné nebo pohybové. Podle nich se nazývají jednotlivé art terapeutické obory – muzikoterapie, arteterapie, dramaterapie, teatroterapie, psychodrama, biblioterapie a tanečně-pohybová terapie.

Termín muzikoterapie má řecko-latinský původ. Řecky moisika, latinsky musica znamená hudba; řecky therapeia, therapeineio, latinsky iatreia znamená léčit, ošetřovat, starat se, pomáhat, ale též vzdělávat a cvičit. Jde tedy o použití zvuku a hudby (rytmu, melodie, harmonie) kvalifikovaným muzikoterapeutem pro jednotlivce nebo skupinu. Využívá se zde umění, jakožto edukačního prostředku určeného primárně k terapeutickému cíli. To následně vede k uspokojení emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních potřeb lidí, kterým se muzikoterapie dostává.

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz