Česky English

Dana Horáková 

Pohybem za léčivými silami v nás

Workshop vznik na základě inspirace příběhy klientů, kteří procházeli pohybovými zkušenostmi  a procesem vnímání vlastního těla v hodinách tanečně pohybové terapie. Tanečně pohybová terapie (TPT) je terapeutickým přístupem, který vnímá tělo, mysl a prožívání jako úzce propojené a vzájemně se ovliňující. Propojenost, neoddělenost, celistvost těla, mysli a prožívání je základem celkového zdraví člověka. Psychické rozlady a tělesné nemoci jsou odrazem necelistvosti, porušenosti rovnováhy mezi jednolitými složkami v nás. Necelistvost a nepropojenost, může být zapříčiněna vnitřním zranění, šrámy, otevřenými ránami, bolístkami, které neustále volají po naší pozornosti a úzdravě, a které z různých důvodů přehlížíme. Ve workshopu se budeme zaměřovat na pohyb a jeho silné integrační možnosti, hledání pohybových a tělesných kvalit, které mají líčivý potenciál. Prostřednictvím pohybu napojeného na naše potřeby, intuici, vnitřní kompas budeme hledat cestu, směr, jakým můžeme být více celiství.

Mgr. Dana Horáková je psychoterapeutka a tanečně pohybová terapeutka, která je ve své práci ovlivněna psychodynamickými koncepty a tělesně orientovanou pohybovou terapií. Je absolventkou PVŠPS  oboru soc. práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii. Práci s tělem a pohybem se začala zabývat od roku 2008, kdy absolvovala první seminář tanečně pohybové terapie.  Vedle výcviku v tanečně pohybové terapii (TANTER), výcviku v komunitně skupinové psychoterapii psychodynamického směru (PVŠPS), vystudovala také výcvik výcviku telefonické krizové intervence (LB). Má zkušenosti s individuální i skupinovou psychoterapii a to jak verbální tak i tanečně-pohybovou, které získala např. při práci s lidmi s mentálním znevýhodněním, s lidmi po poranění mozku, s lidmi s poruchami přijmu potravy či psychosomatickými obtížemi, úzkostmi, či s dětmi na telefonické krizové lince. Nyní působí ve své privátní praxi Dikobrazz, kde se také věnuje zpracování raných traumatických zkušeností. Je členkou Rady TANTER – Asociace tanečně pohybové terapie České republiky.

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz