Česky English

Sociální umění jako nová cesta ve výzkumu sociální práce

Přednášká a workshop : Prof. Ephrat Huss

Přednašká představuje využití sociálního umění jako chybějící části metodologie, která umožňuje participační přístup ve výzkumu sociální práce.

V současnosti dochází k vizuálnímu obratu v sociální teorii a praxi, tak jako ve výzkumu v umění, vizuálním umění a antropologii, původních, nekolonizujících a akčních výzkumných metodách, sociálních médiích, komunitním umění, photo-voice a outsider-art přístupech, arteterapii, umění vyjednávání konfliktu, umění sociální změny atd. Tento vizuální obrat je významný svou novou, transformativní a participační metodologickou cestou pro výzkum a praxi v sociální práci (Eisner, 1997; Huss 2012; Levine & Levine, 2011; Lund & Brun, 2010).

Referat nastíní mechanismy umělecké exprese, které mají vztah  k cílům sociální práce integrovat mikro a makro perspektiv, zesílit hlas marginalizovaných skupin uživatelů služeb, ukázat nedostatek zdrojů, odhalit smysl, ovladatelnost a srozumitelnost, vyjednávat při konfliktech, pracovat s možností změny. Dále poukazuje na důležitost umění a humanitních věd v sociální práci jako prostoru, kde jsou psychologické a sociální náhledy vyjádřeny a využívány. Druhým cílem je propojení těchto uměleckých metod se specifiky probíhajícího výzkumu a praktickými zájmy účastníků semináře.

Obsah workshopu bude obsahovat následující:

1.     Vztahovost mezi figurou a pozadím jako metoda poukazující na vzájemný vztah mezi mikro a makro procesy sociální zkušenosti

2.     Vztahovost mezi vizuálně-prostorovým a metaforicko-metonymickým obsahem jako metoda pro konkrétní odkrývání mocenských vztahů uvnitř systému (spíše než skrývání za abstrakcí).

3.     Vztahovost mezi slovním obsahem a jeho přeměnou do vizuální formy jako vstupní krok pro otevření dialogického prostoru v sobě a druhých

4.     Vztahovost mezi symboly a jejich měnícímu se vyjádření jako metoda udržení homeostázy nebo práce se změnou uvnitř sociálního systému

5.     Vztahovost mezi jednotlivými elementy a jejich vzájemnou organizací uvnitř tvaru plochy jako metodologie k pochopení identity tvůrce prostřednictvím  postmoderních, dynamických a vyvíjejících se, spíše než statických, výrazů

6.     Široká hermeneutická podstata vizuálně zjevených symbolů jako prostor,  uvnitř kterého je možnost hledat různé významy jako základ pro společné chápání a objevování konfliktů mezi rozdílnými definicemi problémů a řešení

7.     Vzdálenost spjatá se symboly, metaforami a s obrazy jako prostor, který ruší různé mocenské kvality pozorovatelů a tvůrců.

Výzkumnice má zkušenost s výukou těchto témat prostřednictvím jejích výzkumných publikací zahrnujících dvě teoretické knihy věnující se tématu. Dále také prostřednictvím její výuky na magisterském studiu umění a sociální práce.

Ephart Huss

Profesorka Ephrat Huss učí na Ben-Gurion Univerzitě v Negevu, kde vede výuku arteterapie pro sociální pracovníky (Mgr.). Vydala více než 40 článků a 3 knihy se zaměřením na výzkum v arteterapii a umění v sociálním kontextu. V současné době se zabývá využitím umění při práci s Bedouin mládeží v Izraeli.

Bibliografie:

Teoreticky zaměřený přístup v arteterapii. Využití ve výuce, výzkumu a praxi.

To, co vidíme a co říkáme: Používání umění v sociálním výzkumu a praxi (2012, Routlege) a teoreticky zaměřená učebnice pro výuku arteterapie.

Dále publikovala knihu v hebrejštině o výzkumu v umění v kontextu izraelské společnosti s názvem Výzkum tvorby, tvořivý výzkum: Na umění zaměřený výzkum v kontextu izraelské společnosti (2012, Ben-Gurion Press).

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz