Česky English

Eva Fenclová - Čas a změna, čas změny

arteterapeutický  workshop

Čas je milosrdný a zároveň silný prostředek k realizaci změn. Každá změna má svůj čas, čas stále nabízí příležitost ke změnám. Jak se nám daří být tvůrcem svého času, tvůrcem změn?

Čím naplňujeme, zaplňujeme svůj čas, prostor, místo?  Daří se vyhazovat to nepotřebné v nás a vnímat důležité okamžiky a zároveň mít cit pro malé věci?

Cílem zážitkové dílny je vnímat souvislosti pohybu a zastavení, jak synchronizovat vnitřní světlo, s vnějšími nástrahami, sladit změny přicházející zvenku, změny, které vycházejí z nás.  Od hravosti k jednoduchosti a srozumitelnosti. Prostřednictvím trojrozměrného uchopení vnímat možnosti…, protože čas je změna a změna je naděje.

 

Eva Fenclová

Jsem speciální pedagog a arteterapeutka. Profesní zkušenosti jsem získávala na základní škole (5let), na lince důvěry, ve středisku výchovné péče (10 let), ve výchovném ústavu (9 let).

 Pracovala jsem s dětmi s poruchami chování, s hyperaktivními i úzkostnými dětmi a jejich rodinami,  s mladistvými v ústavní péči. Mám zkušenosti v dětské individuální a skupinové terapii, v práci se třídou.

Absolvovala jsem psychodynamicky orientovaný sebezkušenostní výcvik SUR pod vedením K. Kaliny, výcvik ve skupinové arteterapii, /vedení Beate Albrich/ a pokračovala čtyři roky v sebezkušenostním tréninku DADA (arte+dramaterapie).  Zájem o expresivní terapie jsem dále prohlubovala v oblasti práce s tělem, práce s hliněným polem, kruhové a sakrální tance.

V současné době jsem lektorkou zážitkových workshopů pro děti, studenty i dospělé,

spolupracuji se sdružením Dej mi šanci (Svépomocná skupina rodičů dětí s handicapem) a Rodinným centrem Dobříšek.

Zajímá mě práce s tělem, jóga, kruhové a sakrální tance, mezigenerační propojování.

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz