Česky English

Muzikoterapie na cestě zotavení

V našem workshopu budeme sledovat cestu, která provází zotavení z psychického onemocnění. Cesta bude nahlížena skrze zážitek společného propojení skupiny muzikoterapeutickým setkáním, jenž bude setkáním s vlastní energií, s emocemi, s podvědomím. Zotavení z těžkého duševního onemocnění je podmíněno nadějí a důvěrou v sebe sama, nalezením a uvědoměním si zdravého Já, znovuuchopením schopnosti za sebe rozhodovat a vést svůj život i své uzdravování, pojmenováním a nalezením nových životních rolí.  Muzikoterapie je znamenitým průvodcem na této cestě. Při workshopu společně pojmenujeme, kde všude a jak konkrétně to při muzikoterapetickém setkání můžeme sami zakusit.

Mgr. Jana Fojtíčková  vystudovala matematiku na MFFUK, speciální pedagogiku na UK, léčebnou pedagogiku na Svobodné pedagogické akademii v Zeistu, muzikoterapii na pedagogické fakultě UK, je v psychoterapeutickém výcviku SUR.  Spolu se svým mužem založila v roce 2001 sdružení Ledovec, který poskytuje komplex sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním v Plzeňském kraji.  V nynější době pracuje jako muzikoterapeut s pacienty s těžkým duševním onemocněním v psychiatrické nemocnici v Dobřanech a v Ledovci a s lidmi v konečném stadiu  Alzheimerovy nemoci.

Mgr. Vladimíra Křížová

Vystudovala obor Sociální a kulturní antropologie na ZČU v Plzni. Pět let pracuje v neziskové organizaci Ledovec, kde pomáhá v rámci služby sociální rehabilitace lidem s těžkým duševním onemocněním v procesu jejich zotavení. Momentálně pracuje na pozici peer konzultanta, což je člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, který díky vlastnímu úspěšnému zotavení využívá svou zkušenost k pomoci druhým lidem s podobnou zkušeností. Kromě individuálních konzultací s klienty služeb vede i několik skupinových aktivit. Spolu s Mgr. Janou Fojtíčkovou vede muzikoterapeutickou skupinu klientů. Působí také jako lektorka v pražské organizaci Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, kde vede zejména kurzy zaměřené na téma „recovery“, zotavení z duševního onemocnění

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz