Česky English

Prof. Dr. Gertraud A. Schottenloher

Transformace (změna) a čas

Terapeuté často podporují své klienty v procesu změny, kdy nahrazují  jejich negativní návyky a myšlenkové vzorce, jež je  brzdí v plném prožívání života a objevování jejich vrozeného potenciálu. Ale v jakém směru by se měly rozvíjející se lidské bytosti pohybovat, aby nalezli úplnost a spokojenost?

Je cílem našeho života prostě jej přežít a být štastný, hromadit statky a získat prestiž, nebo je spíše cílem vědomě překonat to, co si myslíme, že jsme, to, co zemře  v okamžiku naší smrti?

V tomto příspěvku  se snažíme prozkoumat vztah mezi transformací, časem a transcendencí v kontextu našich životů, snů, strachů a nevysvětlitelného hluboce intuitivního vědění.

Co se stane, když vezmeme v úvahu kontrast a postavíme proti sobě :

1) transformaci v pojetí klasické psychologie

 2) transcendentální zkušenosti z výtvarného umění a spirituality

3) moudrost našeho srdce, což jistě přesahuje pozemské obzory

Má podpora terapeutů jít nad rámec limitů klientů (což většinou považujeme za samozřejmost), pokud máme poskytovat pravdivé služby sobě i svým klientům?

Naše práce se týká toho, že za účelem pochopení problematiky transformace a času je potřeba prozkoumat, kde se psychoterapeutické techniky, expresivní terapie a spirituální praktiky setkávají. Je to v srdcích a mysli lidí, kteří chtějí víc než to, co jim nabízí společnost – chtějí transcendentální zkušenost.

Prof. Dr. Gertraud A. Schottenloher

Psycholožka, psychoterapeutka s licencí, profesorka arteterapie na University of Fine Arts v Mnichově, zakladatelka a ředitelka soukromého Institutu pro arteterapii. Profesorka Schottenloher pracuje s dětmi i dospělými v soukromé terapeutické praxi již tři desetiletí. Napsala také několik klíčových knih a odborných textů z oblasti psychologie, arteterapie a psychoterapeutických technik. Přednáší na univerzitách a vede semináře a workshopy po celém světě. Jejím cílem je podporovat lidi v hledání svého pravdivějšího já prostřednictvím tvůrčího procesu. 

Prof. Dr. Gertraud Schottenloher, Prof. Dr. Richard Scotti

Workshop hlouběji rozvine téma nastíněné na konferenci

Prof. Dr. Eduard S. Scotti

Učitel, výzkumník a konzultant. Dr. Scotti přednáší již desítky let technické, manažerské a rozvojové programy na univerzitách a workshopech v USA, Evropě a Dálném Východě. Získal titul PhD. na University of California v Berkeley a studoval postgraduál na Cambridge Univerzity ve Velké Británii. Je studentem jógy a meditace u světoznámých učitelů již více než 45 let. Přístup Dr. Scottiho k životu i jeho přednáškový styl vychází z perspektivy, že učení je proces vnitřního objevování a láska k tomuto objevování je nejlepším učitelem.    

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz