Česky English

Hana Josefína Hledíková - Mikro – medio – makro pohyb

Vyjdeme-li z klidu , můžeme začít sledovat a jemně rozvíjet mikropohyb našeho těla započatý dechem a možná zjistíme, jak živý a vědomý takový pohyb může být. Dalším zvětšováním v medio pohyb se přeladíme do našeho pohybového prostoru. Makro pohyb je velký pohyb vedený do celého vnějšího prostoru,je to akce do světa, to znamená , že musíme sledovat okolí a naše pozornost se dostane z vnitřního do vnějšího světa.  Změnou rozsahu pohybu měníme i zaměření pozornosti a  můžeme si uvědomovat, jak s ní vlastně pracujeme... 

Helena Josefína Hledíková provozuje privátní praxi taneční terapie od r. 2012. Využívá zkušenosti ze dvou psychoterapeutických výcviků: výcviku v tanečně pohybové terapii pořádanou Tanter – Asociace tanečně pohybové terapie ČR, vedenou Mimi Berger a Judith Bunney a daseinsanalytického psychoterapeutického výcviku, vedeného Doc. PhDr. Jiřím Růžičkou PhD. Současně je učitelkou jogy druhého stupně. Právě praxe jógy ji přivedla na cestu pohybu jako způsobu sebepoznání a péče o duši. Protože tanečně pohybová terapie a jóga spolu souvisí zejména v aspektu sebepoznání, propracovává možnost jejich vzájemného doplnění a využívá je v lekcích meditace pohybem.

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz