Česky English

Mgr. Hana Vojtíšková a MSc. Luděk Štěpánek

workshop - mosty

"Most jako překonávání, překlenutí a zároveň spojení. Spojení převádějící reflexy, spojení v komunikaci mezi lidmi."

Workshop chce přiblížit práci arteterapeutů s tématem MOST na jejich pracovištích – psychiatrická nemocnice a  klinika, na oddělení neuróz a závislostí.

Projektivní metoda vychází z výtvarné tvorby klienta na dané téma. Jeho nevědomé zpracování a komunikace nad obrazem. Využití barevnosti použitého materiálu a možnosti výkladu symboliky. Workshop jako možnost seberealizace a zhodnocení si situace, ve které se účastník nachází.

Autoři poskytnou své zkušenosti s touto technikou, sběrem kazuistik a jejich možné využití do praxe. 

Mgr. Hana Vojtíšková (* 1971)

Absolvovala studium na Jihočeské univerzitě obor arteterapie, studium sociální pedagogiky na UHK a dynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii SUR při Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Člen České asociace arteterapeutů.

V současné době pracuje na pozici arteterapeutky na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Jako lektorka vedla kurzy arteterapie pro pracovníky v pomáhajících profesích. Externě vyučovala arteterapii na PF UHK

Mgr. Luděk Štěpánek (*1969)

Absolvent Jihočeské univerzity obor učitelství, následně obor arteterapie. Komplexní výcvik IPIPAPP Olomouc Integrativní psychoterapie. Člen České asociace arteterapeutů.

Vede řadu let arteterapeutický ateliér v Psychiatrické nemocnici Jihlava. Pracuje také na pozici arteterapeuta a adiktologa na oddělení závislostí. Podílí se na aktivitách sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava.

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz