Česky English

Hilda Wengrower

Přednáška:

Kdo se bojí výzkumu?

V dnešní době je výzkum mnohem náročnější nežli v minulosti díky množství terapeutických nabídek, i veřejným agenturám podporujícím profese, které prokázaly efektivitu a účinnost. Práce, kterou děláme, je založena na domněnkách a předpokladech, které musíme testovat, a verifikovat kvalitu našich terapeutických nástrojů a intervencí.

Přednáška se bude zabývat následujícími tématy:

·      Potřebností výzkumu a rizika způsobující, že se od něho odvracíme

·      Přesahy mezi profesní praxí a výzkumem.  Budu presentovat možnosti jak rozvinout výzkum ve vztahu k praxi.

·      Úvodem do výzkumu inspirovaného uměním a příklady z praxe.

Workshop:

Výzkum v obrazech a představách

Na workshopu se budeme zabývat představami účastníků o výzkumu, a budeme se věnovat tvorbě transformace v tanci. Kreativní proces jako nástoj sebezkoumání a změny bude tvořit rámec naší práce. (Wengrower 2016)

Hilda Wengrower, Ph.D., DMT vyučuje v Izraeli a jiných zemích světa. Má svou soukromou praxi a poskytuje supervize. Publikuje články a knihy s tématikou uměleckých terapií a jejich využití v oblasti vzdělávání, práce s dětmi s poruchami chování, migrace, kvalitativního výzkumu, výzkumu v oblasti umění a tanečně pohybové terapie. Je ředitelkou sekce tanečně pohybové terapie v Izraelské asociaci kreativních uměleckých terapií, která organizuje konference a nejrůznější aktivity. Hilda je editorkou časopisu International Journal Body, Movement and Dance in Psychotherapy.  mshilda@mail.huji.ac.il

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz