Česky English

Music Therapy Workshop

During this workshop we will explore the intersection of our identity as professional music therapist with our identity as musician and human being. We are going to search for our personal sounds with our voice and music instruments. We focus on our thoughts and feelings related to this topic in order to identify specific techniques in music therapy which correspond to each individual (to work with clients).

PhDr. Jana Weber, Ph.D., MT-BC, SFMT, MA

Music Therapist, Psychologist, Choir Conductor, Music Pedagogue

Since 2008, Jana Weber is working as music therapist at Opalinus in Switzerland (Rehabilitative Humanistic Music Therapy). She is often a guest speaker at music therapy trainings in the Czech Republic and Slovakia. Jana Weber graduated with a Masters in Psychology and Music Education from Charles University in Prague. After advanced studies in Music Therapy at Molloy College in New York, Jana Weber worked with Jaroslav Herden (Charles University) on various topics in music therapy earning a PhD in Music Pedagogy. Jana Weber is a certified music therapist in the USA (MT-BC) and an active member of the Swiss association of music therapists (SFMT).

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz