Česky English

Jana Weber

Workshop - Vlastní hudební cesta

Při workshopu se budeme zabývat zásadní otázkou, jak se prolíná mé lidské hudební já s mým muzikoterapeutickým - profesionálním já? Budeme hledat cestu ke zvukům, ať prostřednictvím svého hlasu či hudebních nástrojů. Zaměříme se na pocity a myšlenky, které s tímto tématem souvisí. V závěru workshopu se potom budeme věnovat tématu praktického využítí muzikoterapeutických technik s konkrétními klienty, které jsou podmíněny nalezením „vlastní hudební cesty“.

Jana Weber

PhDr. Jana Weber, Ph.D., MT-BC, SFMT, MA

Muzikoterapeutka, psycholožka, sbormistrině, hudební pedagožka

Od roku 2008 se věnuje rehabilitační, humanisticky orientované muzikoterapii s mentálně postiženými klienty ve Švýcarském Gelterkindenu. Příležitostně také hostuje v českých muzikoterapeutických programech, kde vyučuje muzikoterapii. Absolvovala: Magisterské studium v oboru psychologie, hudební výchova a sbormistrovství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tam také získala doktorský titul v oboru hudební pedagogika s disertační prací na téma muzikoterapie a její přesahy do školního prostředí. Muzikoterapii vystudovala v USA v New Yorku na Molloy College. Tam také dva roky pracovala jako muzikoterapeutka na forenzní psychiatrické klinice v Bronxu pod vedením Gillian Stephens Langdon. Posléze získala americký muzikoterapeutický titul MT-BC (Music Therapist Board Certified). V roce 2012 získala také švýcarský muzikoterapeutický titul SFMT (Schweizerischer Fachverband für Musiktherapie), v roce 2015 získala ekvivalenci Magisterského programu klinické muzikoterapie na Zurich University fo Arts (ZHdK) s možností využívat titul MA. Je profesní členkou americké, švýcarské a české muzikoterapeutické asociace.    

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz