Česky English

Judith R. Bunney, MA, BC - DMT (USA) 

Ohlédnutí zpět – vykročení kupředu: 60 let mé cesty s tanečně pohybovou terapií

Přednáška se zamýšlí nad neustále se proměňující rolí tanečně pohybové terapie v psychiatrii a nad budoucností uměleckých terapií. Je také reflexí mé dlouhé profesionální kariéry v oblasti tanečně pohybové terapie, jejíž součástí je fascinující propojení s Prahou. Prahu jsem poprvé navštívila v r.1968 ku příležitosti Světového kongresu psychiatrie, a vrátila se pozdji v devadesátých letech, abych v tomto městě, které se mězitím tolik změnilo, zakládala první výcvikový program pro taneční terapeuty.

Na cestě vidíme, jak čas a změna ovlivňují vývoj léčebných metod, a jak je stále větší význam přisuzován důležitosti těla a chápání neverbální komunikace. Využití umění v terapii přináší klientovi i terapeutovi zážitky, které je přesahují. Nejnovější výzkumy v oblasti neuroplasticity ukazují,  že se stále více přibližujeme k přijetí jednoty těla, mysli, a ducha.

Judith Bunney, MA, BC-DMT, je zakládající členkou a bývalou presidentkou Americké asociace tanečně pohybové terapie (ADTA). V letech 1957 - 1963 studovala u Marian Chace, která vedla skupiny tanečně pohybové terapie v psychiatrické léčebně Chestnut Lodge. V současné době se věnuje pedagogické činnosti v tanečním centru  92nd Y Harkness Dance Center, v souboru Les Grands Ballet Canadiens v Montrealu a v rámci magisterského studia tanečně pohybové terapie na univerzitě Codarts University for the Arts v Rotterdamu. Vyučovala také v Číně, Polsku, Ukrajině,  České republice, a na universitách ve Washingtonu, DC. V nemocnici St. Elizabeths Hospital působila 23 let jako manažerka pro vzdělávání. Byla zakladatelkou a první předsedkyní NCAATA. Podílela se na psaní grantu a koprodukci filmu Taneční terapie: Síla pohybu (Dance Therapy: The Power of Movement). Byla jmenována do presidentského výboru v rámci panelové diskuse týkající se role umění v oblasti duševního zdraví. Presentovala prohlášení ADTA v US senátu v rámci užšího výboru pro stárnutí.

V r. 2011 obdržela od ADTA Ocenění za celoživotní přínos a v r. 2012 přednášela pro nadaci Marian Chace Foundation. Pracuje s umělci a spisovateli, zabývá se blokacemi v oblasti tvorby a vede workshopy zaměřené na proces truchlení a ztráty. Má kapitánské zkoušky US Coast Guard pro plavbu na oceánu, a trávila dovolenou plavbami po oceánu na různých místech světa včetně Antarktidy.  V Santa Fe účinkovala v pěti filmech a angažuje se v oblasti životního prostředí.

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz