Česky English

ART THERAPY: THE ART OF TRAUMA TREATMENT 

by Karin Alice Schouten
The Netherlands

Art therapy often is applied in the treatment of traumatized adults. Many good results are reported by clients, art therapists and experts. However, art therapy is no evidence based treatment yet, and empirical research on characteristics, active ingredients and effectiveness of art therapy in PTSD treatment is urgently needed.
Art therapy is distinguished from other forms of treatment by the visual and tangible character of the process as well as the product of art making. These sensory characteristics fit in well with the often wordless, visual and sensory nature of traumatic memories and emotions. 
Even when no words are available, art therapy enables processing of traumatic experiences by accessing, externalizing and integration of traumatic memories.

Moreover, art therapy also has positive effects on mental health, such as empowerment, increase of self-esteem, self-awareness, autonomy and resilience.

In this presentation the results of research on art therapy and PTSD will be presented.
These findings will be illustrated with case examples from clincal practice.

Karin Alice Schouten

Karin Alice Schoutenis visual artist (Academy of Art, Enschede, 1984), SRVB registered Art Therapist (Hogeschool van Utrecht, 1992), Master of Arts Therapies (Hogeschool Zuyd, Heerlen, 2013). As Art Therapist she works with traumatized refugees and refugee families at Centrum '45, Diemen and at Phoenix, ProPersona, Wolfheze.

She is researcher Art Therapy and PTSD at KenVak (Research Centre for Arts Therapies) and external PhD candidate at Radboud University, Nijmegen. The aim of the research is to increase knowledge and empirical evidence of characteristics, efficacy and effectiveness of art therapy in the treatment of PTSD.
She regularly publishes and presents nationally and internationally.

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz