Česky English

Karin Alice Schouten

Umění léčby traumatu

Holandsko

O častém využití arteterapie v léčbě traumatu u dospělých a jejích pozitivních výsledcích se dozvídáme mezi experty, arteterapeuty i jejich klienty. Přesto ale arteterapie PTSD (postraumatická stresová porucha) stále ještě není podložena důkazy a potřeba výzkumů vztahujících se k její účinnosti a efektitě je urgentní.

Arteterapie, která je specifická svou vizuální a hmatatelnou povahou, jak v procesu terapie, tak u výsledného artefaktu, má svým smyslovým charakterem velice blízko často neverbální, vizuální a smyslové povaze traumatických vzpomínek a emocí.

Umožňuje zpracování traumatických zkušeností tam, kde nejsou možná slova, zpřístupněním, externalizací a integrací traumatických vzpomínek. Má pozitivní efekt na duševní zdraví, zvýšení sebeúcty a sebevědomí, posílení autonomity a odolnosti.

Příspěvek prezentuje výsledky výzkumu na poli arteterapie s PTSD a ilustruje je na případech z klinické praxe.

Karin Alice Schouten je akademická malířka (Academy of Art, Enschede, 1984), arteterapeutka registrovaná v registru terapeutů SRVB (Hogeschool van Utrecht, 1992), absolventka studií Arteterapie (Hogeschool Zuyd, Heerlen, 2013).

Jako arteterapeutka pracuje s traumatizovanými uprchlíky a jejich rodinami v Centru 45 (Diemen a Phoenix) a ve společnosti pro duševní zdraví ProPersona (Wolfheze).

Zabývá se výzkumem v arteterapii a PTSD v rámci KenVak (centrum pro výzkum v uměleckých terapiích). Je externí studentkou PhD na univerzitě Radboud (Nijmegen).

Cílem jejího výzkumu je na základě empirických důkazů prohloubit znalost o účinnosti a efektivitě arteterapie v péči o PTSD. Pravidelně publikuje a vystupuje doma i v zahraničí.

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz