Česky English

PhDr. Ing. Marie Gabriela Lhotová, Ph.D

Anotace:

Příspěvek si klade za cíl seznámení s výzkumnou studií, která proběhla za součinnosti členů výboru ČAA s klienty ordinace klinické psychologie v Praze. Na základě teze, že podoba výtvarného vyjadřování a povaha a hloubka psychických obtíží se vzájemně ovlivňují, tato studie dokumentuje změny výtvarného projevu v průběhu arteterapie a srovnává je se změnami v obtížích klienta. Snahou bylo též zachytit průběh arteterapie z hlediska druhů změn a časové návaznosti změn ve výtvarné tvorbě a v terapeutickém efektu. V závěru se pokusíme nastínit specifika výzkumu v arteterapii včetně jeho možností a mezí.  

Marie Lhotova

PhDr. Ing. Marie Gabriela Lhotová, Ph.D., registrovaná klinická psycholožka, supervizorka, absolventka oboru arteterapie v Českých Budějovicích. Psychologii vystudovala na Filosofické fakultě UK v Praze a doktorská studia na UP v Olomouci. Pracuje v privátní praxi v Praze.

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz