Česky English

Markéta Gerlichová - workshop

Using music therapy techniques in the supervision process

 Workshop annotation

The workshop deals with the use of music therapy techniques in the supervision process. First, experience from abroad (Scandinavia, Canada) is introduced, where the techniques are highly appreciated by the supervisees in various professions (e.g. psychotherapists, medical doctors). Situations and examples of supervisory topics are analyzed where the techniques are used more successfully than verbal methods, or where, by contrast, the use of these techniques in not much recommended. Those interested in the topic will have the opportunity to practise group supervision with music therapy techniques offered.

The workshop will acquaint the participants with the theory and practice of the possibilities of using music therapy techniques in supervision.

PhDr. Marketa Gerlichová, Ph.D, music therapist, physical therapist, special educator. Since 1996 until now she works with patients after brain injury at Clinic of Rehabilitation Medicine, 1st Faculty of Medicine at Charles University in Prague. At this workplace she also teaches medical students, physiotherapy, occupational therapy, teaches courses in attestation for medical doctors. Among these topics she focused also in the field of psychosomatic medicine, family therapy, cognitive and locomotor training, issues of people with special needs and personality development, since 2015 at CKP Roseta, Prague. She was involved in many projects and events (Hlasohled, Parent Center New Three, Brain Plasticity, The Conference of Expressive Therapies ...). She leads multistage accredited courses in music therapy and also works as a supervisor of individuals and groups in music therapy field. Currently she is a student of supervision at the Faculty of Humanities at Charles University in Prague. In 2009 and 2013 she was elected as a Country Delegate of the Czech Confederation to the European Music Therapists Confederation (EMTC). She works in the Council CZMT (Czech Music Therapy Association). In recent years, she actively visited music therapy practices in Belgium, Turkey and Lithuania, and she had lectures in Canada, Estonia, Lithuania, Poland, Turkey, Austria and Germany.

More on www.mg-muzikoterapie.cz, contact: marketa.gerlich@gmail.com

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz