Česky English

PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D. - workshop

"Využití muzikoterapeutických technik při procesu supervize"

Anotace workshopu:

Dílna je věnována využití muzikoterapeutických technik při procesu supervize. Budou představeny situace, kdy jsou tyto techniky úspěšněji využívány, něž verbální metody a naopak příklady supervizních témat, kdy není použití těchto technik příliš doporučeno.

V úvodu budou zasazeny do kontextu zkušenosti ze zahraničí (Skandinávie, Kanada), kde někteří zahraniční supervizoři popisují, jak jsou tyto techniky významně oceňovány u příjemců supervize v rámci různých profesí, (…tedy ne jen muzikoterapeuty).

Pro zájemce bude možnost si prakticky vyzkoušet skupinovou supervizi právě s nabídkou muzikoterapeutických technik.

Účastníci dílny budou mít po absolvování workshopu teoretické i praktické povědomí o možnostech využití muzikoterapeutických technik v supervizním procesu.

PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D, muzikoterapeut, fyzioterapeut, speciální pedagog. Od roku 1996 doposud pracuje s pacienty po poškození mozku na Klinice rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK. Na tomto pracovišti též vyučuje studenty medicíny, fyzioterapie, ergoterapie, přednáší v předatestačních kurzech lékařů. Cílené muzikoterapeutické práci se věnuje i v oblasti psychosomatiky, rodinné terapie, kognitivního i pohybového tréninku, problematiky osob se speciálními potřebami i osobnostního rozvoje od r. 2015 v CKP Roseta, Praha.  Spolupodílela se na řadě projektů (Hlasohled, Rodičovské centrum Nová trojka, Plasticita mozku, Konference expresivních terapií …). Vede vícestupňové akreditované kurzy muzikoterapie a pracuje též jako muzikoterapeutický supervizor jednotlivců i skupin. Aktuálně studuje obor supervize na FHS UK. V roce 2009 a 2013 byla zvolena za ČR delegátem do Evropské konfederace muzikoterapeutů (EMTC). Pracuje v Radě CZMTA (Muzikoterapeutické asociace ČR). V posledních letech aktivně navštívila muzikoterapeutické praxe v Belgii, Turecku a Litvě a přednášela v Kanadě, Estonsku, Litvě, Polsku, Turecku, Rakousku a Německu.

Více na www.mg-muzikoterapie.cz, kontakt:  marketa.gerlich@gmail.com

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz