Česky English

Michal Růžička, Ph.D. - Dramaterapie


Cognitive Behavioral Therapy and Dramatherapy for Alcohol and Drug Dependence  The Overlaps and Parallels. 

Cognitive Behavioural Therapy is one of the most used in the care on field of drugs and alcohol dependence. Furthermore, we can see using dramatherapy in last ten years. Both of them have a big potentional in addictology care. The goal of the worshop is to show the wide approach of using technics from Dramatherapy and Cognitive Behavioral Therapy: to show the overlaps and parallels. The workshop consist of two parts. In the first we will explain the basic of Cognitive Behavioral Therapy and in the second we will make a Drama-CBT project. The project based on the practice with clients with alcohol and drug dependence.

Mgr. Michal Ruzicka, Ph.D.

works as the Assistant Professor in the Institute of Special Education Studies, Palacky University, Olomouc, Czech Republic. He works also as  the therapist in P-centrum , Olomouc, Czech Republic. He is interested in the field of alcohol and drug dependency, especially about he Cognitive Behavioral Therapy and Dramatherapy. He has written many studies and papers about this topic in Journals and Monographs. Michal Ruzicka is main author of The methodology: Brief intervention programm for pervitin users. 

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz