Česky English

Monika Stehlíková Lešková 

Bezpečí v horizontální rovině je základem stability ve vertikále

Workshop bude věnovaný uzdravování a umocňování pocitu bezpečí v horizontální rovině. Postupně přejdeme do vertikály, a budeme mile překvapeni, jak je vertikála stabilní, když nese kinesféra pocit bezpečí horizontu. Autentický pohy, nalaďování se vzájemně na sebe, zázrak kinestetické empatie a zážitek nové tělové zkušenosti nám přinese něco, co je zdravější, silnější, stabilnější a pro náš život výživnější.

Monika Stehlíková Lešková, Mgr. je psycholog, tanečně pohybový psychoterapeut s výcvikem pod Britskou asociací tanečně pohybové psychoterapie (ADMP UK) a konečně konzultant řeči těla pro obchodní firmy. Monika věnuje svůj profesní život a energii šíření myšlenky využití pohybu na cestě ke změně u svých klientů prostřednictvím práce s tělem, pohybem a kreativitou od roku 1997. V minulosti pracovala s dospělými klienty na psychiatrii (Psychiatrická klinika Trenčín), aktuálně působí ve vzdělávacích organizacích, obchodních firmách a v soukromé konzultační a poradenské praxi. Přes deset let vedla workshopy „Rozvoj kreativity prostřednictvím pohybu“. Vytvořila také program pro rodiče „Jak najít cestu ke svému dítěti“, založený na práci s Pohybovým Profilem podle Kestenberg (KMP) a herní terapii. Vede workshopy a semináře na Slovensku, v České Republice, Rakousku a Polsku. Aktuálně vede vlastní firmu BodyTalks a je předsedkyní Slovenské asociace tanečně pohybové terapie.

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz