Česky English
O řečnících

Arteterapie

Dramaterapie

Muzikoterapie

Taneční a pohybová terapie

Přípravný výbor

Tito terapeuti jsou delegováni asociacemi jako hlavní organizátoři konference. Na místě se na ně můžete obracet s případnými dotazy.

  • Beate Albrich (Česká arteterapeutická asociace - The Czech Art Therapy Association)
  • Viktor Dočkal (Asociace dramaterapeutů České republiky - The Association of Czech Dramatherapy)
  • Rena Milgrom a Jana Špinarová Dusbábková (Česká asociace taneční a pohybové terapie - The Czech Dance and Movement Therapy Association)
  • Matěj Lipský a Anna Neuwirthová (Muzikoterapeutická asociace ČR - The Music Therapy Association of the Czech Republic)

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz