Česky English

Radana Syrovátková - panelová diskuse

TANTER

Radana Syrovátková, MUDr., BC-DMT je psychoterapeutka, pracující formou hlubinné psychoanalytické psychoterapie, se silným akcentem na tělesně pohybové aspekty tvorby osobnosti.
Po absolvování I.LF UK nastoupila praxi v Psychiatrické léčebně Bohnice, Praha, později působila v Psychoterapeutickém středisku Břehová. Nyní působí ve své privátní praxi. Má bohatou zkušenost v individuální a skupinové psychoterapii, ať již verbální nebo tanečně terapeutické formy. Ve svém pojetí psychoterapie čerpá ze všech zdrojů svého vzdělání — medicínského, psychoterapeutického a tanečně terapeutického. Zajímá se o psychosomatické aspekty v psychoterapii a o posttotalitní dopady na současnou terapeutickou populaci. Při práci s tělem se zajímá i o skryté historie a identity související s tematem posttotality a posttraumatických stavů.
Vyučuje studenty taneční a pohybové terapie ve výcvicích pod asociací TANTER, kterou spoluzakládala, a byla její předsedkyní v prvních letech existence. Je supervizorkou ČIS     a aktivně se podílí na rozvoji oboru taneční a pohybové terapie jak v ČR, tak v Evropě. Publikuje a přednáší.

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz