Česky English

Ridina Ahmedová - WORKSHOP HLAS – ZVUČÍCÍ VZTAH

The Voice – Sounding Relationship

The voice is an instrument that we have at hand; when we sound together, we spontaneously start to cooperate and create common work based on mutual relationships. We can also watch how our singing group is and how it works: Which role is suitable for me – can I be a solist? Or reliable and serving part of good-working system? This voice workshop makes a space for relaxation, self-exploring as well as experience with music.

Ridina Ahmedova is a musician, solo performer and currently member of duet HLASkontraBAS. She is graduate of Faculty of Humanities at Charles University and Music Therapy at University of West Bohemia. She is founder and head of Hlasohled – The Centre for Human Voice Works which has been offering conferences, seminars, workshops with leading lecturers from various countries for more than 10 years.

She ran and organises Zpěvomat project based on live experience with singing as natural and spontaneous activity which already took place in number of Czech towns. She also gives self-experience voice workshops.

Hlas je nástroj, který máme vždy nablízku; když zníme společně, spontánně spolu začínáme spolupracovat a vytvářet společné dílo založené na vzájemných vztazích. Můžeme při tom také zkoumat, jak naše znějící skupina vlastně vypadá a funguje: Jaká role nám vyhovuje více – být sólistou? Anebo spolehlivým a sloužícím článkem funkčního organismu? Potřebujeme bezpečný řád anebo nás naopak motivuje možnost vybočení ze zaběhlých pravidel?

 Hlasová dílna vytváří prostor pro uvolnění, sebepoznávání i pro zážitek z hudby, která vzniká i na základě překvapivě jednoduchých zadání. 

Pozvolným posouváním se od ticha, dýchání přes poslouchání svého hlasu, hry a cvičení účastníci dojdou (mnohdy i k vlastnímu překvapení) ke zpěvu jako přirozenému pokračování společné práce.

Ridina Ahmedová je hudebnice, vystupující sólově a v současnosti především jako součást dvojice HLASkontraBAS.

Je absolventkou FHS UK a také studia muzikoterapie při Západočeské Univerzitě. Založila  a vede Hlasohled - centrum pro práci s lidským hlasem, které už přes 10 let nabízí konference, semináře a workshopym pod vedením významných zahraničních hudebníků a lektorů.

Iniciovala a vede také projekt Zpěvomat, který proběhl již v řadě českých měst a zprostředkovává široké veřejnosti zážitek ze zpěvu jakožto přirozené a spontánní aktivity vedoucí k osobní radosti a k obohacení. Vede sebezkušenostní hlasové dílny pro veřejnost.

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz