Česky English

Roberta Štěpánková - workshop 

Mezi pohybem a slovem

Práce s tělem v pohybu v konkrétním čase a prostoru je způsobem, jak prohloubit sebepoznání a obohatit svůj tvořivý proces.

Věnování pozornosti chvílím vznikání slova a pohybu je nasledováním poézie a psychológie vlastního bytí. V práci sa zaměříme na prozkoumání sfér verbálního a neverbálního v procesu tvoření pohybu a nacházení významu slova.

Mgr. Roberta Štěpánková, M DaT. studovala psychologii na UKF v Nitře a na MU v Brne. Během studia absolvovala studijní pobyt na Universidad de Valencia a pracovní stáž v denním stacionáři pro dospelé lidi s autizmem ve Španělsku, kde rozvinula heuristický fenomenologický výzkum. Ve Španělsku začala trénovat současný tanec. Zážitek z tance ji přivedl k potřebě zahrnout telo v pohybu do psychoterapeutického procesu a následně k dalšímu studiu - tanečně-pohybové terapie na Codarts – University for the Arts v Rotterdamu. Během studia absolvovala pracovní stáž na Psychiatrické klinice PsyQ v Rotterdamu, na oddelení Psychotraumatu. Věnování pozornosti telu v pohybu je pre ní možností priblížení se přirozenosti a spontaneitě klienta, a zároveň jde o cenný zdroj významů v prožívání. Aktuálně pracuje ako psycholožka a pohybová terapeutka s dospelými a detskými klienty, kteří prožili hluboké trauma, vede sebapoznávací workshopy pro veřejnost na Slovensku, ve Francii a Španělsku. Při terapeutickej práci se věnuje umělecké tvorbě v taneční improvizáci a v ruční práci s textilem.

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz