Česky English

Where I was- where am I - where I go

Art Therapy Workshop

Kde jsem byl/la, Kde jsem a Kam jdu ...,

PhDr. Alena Koblicová a PhDr. Helena Strnadlová

Práce s předmětnými symboly /pohlednicemi/ odhaluje konstelující se témata, která se teprve dostávají do vědomí a umožňují je pojmenovat a zpracovat..v rámci tří časových životních linií...

Working with symbols of objects (postcards) to reveal themes which come to our consciousness, allowing us to name them and process them within the framework of three timelines.

PhDr. Alena Koblicová is a clinical psychologist, psychotherapist and arttherapist in a private practice, a trainer of psychotherapy, a supervizor and a conductor of Balint groups. A founding member of a commitee of Czech Arttherapy Association (since 1995), till 2015 its vicechairwoman, a member of redaction council of the magazine Arttherapy.

PhDr. Helena Strnadlová, a clinical psychologist and psychotherapist in private practice since 1997 in Prague, psychodynamic approach, Jungian training and training in KIP / work with images in the imagination /

Leader of the SUR Psychotherapy training 5 year modul, with art therapy focus, since years.

PhDr. Helena Strnadlová, klinická psycholožka a psychoterapeutka v soukr. praxi  od roku 1997 v Praze, psychodynamický přístup, Jungovský výcvik a výcvik v KIP, /práce s obrazy  v imaginaci/

Vede pětileté výcviku SUR výcviky ve skup. psychoterapii s arteterapeutickým zaměřením.

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz