Česky English

Sybille Aβmann- Modelování tělového obrazu

Modelování tělového obrazu je projektivní technika, jejímž cílem je získat přístup k multidimensionálním aspektům tělového obrazu. Probíhá tak, že účastníci dostanou kus hlíny a jsou požádáni, aby se zavřenýma očima vymodelovali lidskou figuru. Modelování se zavřenýma očima facilituje taktilní i proprioceptivní zkušenost. Dokončená postava je výsledkem kreativního a spontánního procesu práce s hlínou. Zajištuje vysoce nejednoznačný podnět, a otevírá široké pole pro projekce účastníků. Tyto asociace jsou dále zkoumány v termínech tělové biografie a tělového self. Během práce se hlubinné interview s využitím psychodynamických principů. Spolutvoření příběhu během interview ihned po modelování usnadňuje schopnost účastníků symbolizovat  afektivní stavy spojené s tělem.

Původně byla tato metoda nápadem body workerky a zakladatelky Eutonie Gerdy Alexanderové. Během posledních dvaceti let byla dále rozvíjena v nemocnicích v Německu, které se speciealizují na psychoanalyticko – psychodynamický přístup k psychosomatickým poruchám, a také na ambulantní psychoterapii. Modelování tělového obrazu bylo součástí četných klinických studií, které se zabývaly výzkumem efektů psychoterapie, taneční terapie a práce s tělem.  Take se používá jako mocný terapeutický nástroj, zajištující jedinečný přístup k nevědomým fantaziím, přesvědčením, a emocím vztahujícím se k tělu. Často se ukazuje, že modelování tělového obrazu je 3D ilustrací terapeutického procesu, pokud probíhá v různých časových úsecích terapie. Během workshopu se budeme společně zabývat touto metodou, modelovat tělový obraz a pracovat s interview.

Sybille Aβmann, M.Sc. je klinická psycholožka, registrovaná psychoterapeutka a je vzdělána v terapii masáží a kraniosakrální terapii (CTET, London); nabízí psychoterapii v soukromé praxi, je aktivní ve výzkumu v oblasti tělového obrazu a traumatu (v kooperaci předními odborníky – Dr. Angelou von Arnim, Prof. Peterem Joraschkym) a v oblasti kraniosakrální terapie (Prof. Peter Schmuck a Prof. Wilfried Belschner), publikuje na téma diagnostiky tělového obrazu a modelování tělového obrazu (Body Image Sculptures, Körperbildskulpturen). Je členkou Německé psychoterapeutické společnosti.

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz