Česky English

Wolfgang Mastnak (GER, China)

Přednáška: 

Čas a transformace, interdisciplinární a terapeutické perspektivy

Workshop: 

"Sound Martial Arts (SMA)" je novinkou v terapeutických přístupech orientovaných na hlas, která je součástí neverbální psychoterapie a preventivní medicíny. Kombinuje v sobě elementy východních asijských bojových umění jako např. japonského Karate nebo čínského Kung Fu s různými formami práce s energiemi, a také zdraví podporujících cvičení, které v sobě zahrnují práci s hlasem a tělem.

Tématem konference je "Čas a změna", proto je také tento workshop zaměřen na tři aspekty času a transformace. Tělesný pohyb a hudba zachycují principy - čas i změnu. Není hudby ani pohybu bez změny formy v daném časovém úseku. První aspekt zahrnuje filozofický problém plynutí času a je zasvěcený hluboké smyslové zkušenosti s těmito principy skrze praktikování SMA.

Druhý aspekt vnáší do workshopu  téma terapeutických proměn (transformace) symptomů a problémů - například při syndromu vyhoření nebo při stresových poruchách. Přechodná stadia v sobě zahrnují regulační procesy, osobnostní růst, pokročilý disease management (zvládání nemoci) a možné objevení "pravého Já".

Tato terapeutická vlastnost času a změny pravděpodobně vede k dlouhotrvajícímu procesu přeměny. Zvuk a pohyb mohou formovat smysluplný životní styl, v němž SMA slouží jako zdroj kreativního způsobu života využívajícího životních energií skrze hlas a pohyb. Workshop vytváří prostor pro sebezkušenost a diskuzi o budoucnosti tohoto přístupu. 

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz