Česky English

Mgr. MgA. Zdeněk Šimanovský - A commented videopresentation

 

A commented videopresentation will show the work of Zdeněk Šimanovský. In the year 1998 he published the book Games with music and techniques of music therapy which is being repeatedly reprinted. After the book he continued his work by integrating the methods of music therapy with the principles of systemic constellations. After three years of testing, in spring 2010, he presented the method HUKON (hudební konstelace - translated as music constellations) with a group of volunteers within the international conference in hotel Alwyn (Prague). Today, many physicians, psychologists and therapists use the methods of constellations. Zdeněk Šimanovský perceives adding the potential of music and singing into the methods as beneficial for therapeutic and educational practice. After the presentation, a discussion will be hosted and the participants will gain knowledge about the integration of music therapy with the systemic principles in practice.

Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský is a graduate of theatre dramaturgy, a psychologist and a music therapist. He works with the clients individually and is the lecturer of trainings in music-dramatic constellations. He also is the author and co-author of seven books, two DVDs and relaxation CDs for children. From the year 2006 he led the Section of musicotherapy ČPS by the Czech medical association (until 2011). He was the co-founder of the Prague crisis center RIAPS, Music Therapy Association ČR, Czech association of systemic constellations ČASK and the Association of Systemic Music Therapy. He is the professional member of these institutions and from the year 2014 he is a member of WFMT - World Federation of Music Therapy. He works also as a lecturer at the college of education (Charles University) in Prague and runs his own private practice.

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz