Česky English

Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský Komentovaná video-prezentace 

 

Komentovaná videoprezentace Zdeňka Šimanovského bude průřezem z jeho práce. V roce 1998 vydal knihu Hry s hudbou a techniky muzikoterapie, která je opakovaně vydávána. Na knihu navázal propojováním metod muzikoterapie a principů systemických konstelací. Po třech letech testování na jaře 2010 prezentoval metodu HUKON /Hudební konstelace/ se skupinou Návrat koncovky na mezinárodní konferenci v pražském hotelu Alwyn. Metody konstelací už dnes užívá mnoho lékařů, psychologů a terapeutů. Její rozšíření o potenciál hudby a zpěvu vnímá Zdeněk Šimanovský jako přínosné pro terapeutickou a edukativní praxi. Po projekci bude diskuse a přítomní získají na akci povědomí o formách spojení muzikoterapie a systemických principů v praxi.

 Mgr., MgA. Zdeněk Šimanovský je absolvent dramaturgie divadla, psycholog, a muzikoterapeut. Pracuje s klienty individuálně a je lektorem výcviků v hudebně dramatických terapiích. Je také autorem a spoluautorem sedmi knih, dvou DVD a relaxačních CD pro děti. Od r. 2006 vedl Sekci muzikoterapie ČPS při České lékařské společnosti (do r. 2014). Spoluzakládal pražské krizové centrum RIAPS, Muzikoterapeutickou asociaci ČR, Českou asociaci systemických konstelací ČASK a Společnost pro systemickou muzikoterapii. Je profesním členem těchto institucí a od r. 2014 je členem WFMT - World Federation of  Music Therapy. Působí jako lektor na Pedagogické fakultě UK v Praze a má soukromou praxi.

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz