Česky English

Mgr. Zuzana Ouředníčková - muzikoterapeutický workshop

Anotace

V rámci worshopu bych se ráda podělila o své zkušenosti získané dlouholetou praxí s těžce postiženými a obtížně komunikujícími klienty, kteří mě učí trpělivosti, empatie a schopnosti pracovat vědomě nejen s touto cílovou skupinou.  Prostřednictvím práce se zvukem, tělem, vibrací a hlasem budeme zažívat a zkoumat, jak vnímáme čas a potřebu změny v terapii v roli terapeuta a roli klienta a co nám pomáhá ke vzájemnému naladění.

Mgr. Zuzana Ouředníčková - muzikoterapeutka, speciální pedagožka

V roce 2002 jsem absolvovala obor speciální pedagogika na PedF UK v Praze, kde jsem složila SZZ z Muzikoterapie. Vzdělání jsem si poté rozšířila studiem 2letého programu Edukační muzikoterapie a dalšími kurzy a workshopy z oblasti muzikoterapie, speciální pedagogiky, zdravotnictví, krizové intervence, psychoterapie, práce s tělem aj. 12 let jsem pracovala jako speciální pedagožka s dětmi s kombinovaným postižením a autismem, dlouhodobě pracuji v oblasti krizové intevence. V současnosti jsem v psychoterapeutickém výcviku, v metodě Biosyntéza.

Ve své mmuzikoterapeutické praxi se zaměřuji zejména na podporu klientů s těžkým a kombinovaným postižením (Středisko Dar DC Paprsek, projekt Muzikoterapie V DC Ostrůvek Olomouc, spolupráce s JÚŠ Praha aj.) a věnuji se lektorské činnosti (vzdělávací a seberozvojové workshopy pro pedagogy, rodiče, pracovníky v sociálních službách, veřejnost).

Místa na konferenci

Celkový počet míst: 150
Zbývající volná místa: 0

Infobox

Mezinárodní konference expresivních terapií „Space for Art Therapies III.“ se bude konat od 24. 6. do 25. 6. 2016 v Praze v prostorách DAMU.

Tato významná a ojedinělá konference je připravována ve spolupráci České arteterapeutické asociace (ČAA), Asociace dramaterapeutů České republiky (ADCR), Muzikoterapeutické asociace České republiky (CZMTA)a České asociace taneční a pohybové terapie (TANTER).

Chystaná dvoudenní konference bude obsahovat mnoho praktických workshopů z oblasti arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie a taneční pohybové terapie. Nebudou chybět ani významní zahraniční hosté a lektoři.

Konferenční poplatek byl stanoven na 2600 Kč (sleva 2400,- Kč se vztahuje pouze na členy asociací). Bližší informace získáte zde nebo na e-mailu: konference16@gmail.com

Číslo účtu: 35-2840119329/0800. V.S.: 316 (v případě fakturace nám prosíme napište email, vystavíme vám fakturu a zároveň přiřadíme nový variabilní symbol).

Při platbě v Eurech prosíme zašlete 110,- EUR - v ceně jsou zahrnuty bankovní poplatky a pohyblivost kurzu.

CZ05 0800 0000 3528 4011 9329
GIBACZPX

Místo konání

Facebook


Mezinárodní konference expresivních terapií Space For Art Therapies
(c) 2010 www.expresivniterapie.cz